Predavači

dr. sc. Sanja Šalaj

izv. prof.

Dora Marinić

doktorandica kineziologije

Jasmina Nemec

patronažna medicinska sestra

dr. sc. Dinko Smilović

dr. med.

Ivona Brodić

mag. nutricionizma

dr. Mijna Hadders-Algra

prof.

doc. dr. sc. Oliver Vasilj

dr. med.

Maja Žutić

mag. psych.

prof. dr. sc. Goran Šimić

dr. med.

dr. sc., Goran Krakar

dr.med

Glorija Peranić

mag. rehab. educ., bacc. praesc. educ.

doc. dr. sc., Tatjana Trošt Bobić

Iva Barić

prvostupnik fizioterapije

Silvija Philipps Reichherzer

prof. psiholog

doc. dr. sc., Ana Katušić

doc. dr. sc. Tatjana Trošt Bobić

Doc. dr. sc. Tatjana Trošt Bobić je autorica  i koautorica brojnih znanstvenih radova u području kineziterapije. Istraživački znanstveni rad, uz rad sa studentima i kolegama, ističe kao veliku ljubav vezanu uz svoj posao.

Svjesna važnosti interdisciplinarnosti ističe kako je suradnju moguće unaprijediti na razini provođenja interdisciplinarnih istraživanja kao i edukacija stručnjaka iz područja prenatalne i postnatalne skrbi. U tom kontekstu stavlja naglasak na važnost i ulogu kineziterapije te ističe: „Vježbanje predstavlja važan čimbenik u razvoju djeteta kao i u dugoročnom očuvanju njegovog zdravlja. Cilj je unaprijediti sustav pružanja podrške obitelji za što bolji motorički razvoj djeteta, kao važnom čimbeniku sveobuhvatnog rasta i razvoja djeteta.“

Svoj veliki doprinos kongresu docentica Tatjana dati će izlaganjem na temu „Kineziterapija u trudnoći i postpartumu“.

doc. dr. sc. Ana Katušić

Doc. dr. sc. Ana Katušić je autorica i koautorica brojnih znanstvenih i stručnih radova, a uže područje znanstvenog interesa je rani neurobihevioralni i motorički razvoj nedonoščadi te senzomotorički ishodi novorođenčadi s perinatalnim ozljedama mozga.

Osim što je trenutno zaposlena kao docentica na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije ERF-a, znanstvena je suradnica u Znanstvenom centru izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost pri Hrvatskom institutu za istraživanje mozga. Osim velikog i značajnog iskustva u znanstvenom radu, doc. dr. sc. Ana Katušić ima i veliko iskustvo u direktnom kliničkom radu s djecom.

Docentica Katušić kaže da u poslu najviše voli to što ima priliku pružiti podršku obiteljima i dojenčadi od najranije razvojne dobi te što iskustva iz prakse dijeli s kolegama i studentima. Također, kao ključ razvoja svoje struke u budućnosti vidi osnaživanje profesionalne uloge edukacijskih rehabilitatora u interlaciji s biomedicinskim profesijama.

„Smatram kako se prenatalna i postnatalna skrb nalaze na kontinuumu optimalizacije djetetovog razvoja, ali i zdravlja majke. Sustavna tranzicija između njih je moguća te može zaživjeti na svim razinama uz definiranje tko, kada i kako je treba provesti.“, kaže docentica Katušić, te time ocrtava neke od razloga organizacije ovog jedinstvenog interdisciplinarnog kongresa.

Svoj veliki doprinos kongresu docentica Ana dati će izlaganjem na temu „Motorički profil doječeta“.

dr. sc. Goran Krakar

Doktor Krakar je autor i koautor brojnih znanstvenih i stručnih radova, a uže područje interesa u neuropedijatriji pokazuje u razvojnoj neurologiji, neuromišićnim bolestima, bolestima kralježnice i perifernog živčanog sustava.

Istraživački timovi Poliklinike dr. Sabol i informatičke firme TIS rade na projektu SENDD, odnosno razradi digitalnog sustava za rano otkrivanje potencijalnih neurorazvojnih odstupanja u dojenčeta u čemu je ključna metoda procjene spontanih pokreta i baš je to jedan dio svog znanja i iskustva koji će doktor Krakar podijeliti s nama.

Govorit će nam o spontanim pokretima, načinu procjene njihove kvalitete te što nam oni u prva tri mjeseca života govore o mozgu i središnjem živčanom sustavu novorođenčeta. Kroz sudjelovanje na Okruglom stolu s njim ćemo imati prilike diskutirati o ranoj intervenciji za bebe s neurorazvonim i potencijalnim neurorazvojnim rizikom. 

Doista, koliko god puta i u koliko god prilika slušali o ovim temama, zahvaljujući ubrzanom napretku znanosti, ali i velikom znanju dr. Krakara, svaki put možemo naučiti i shvatiti nešto novo.

Doc.dr.sc. Oliver Vasilj, dr.med.

Docnet Vasilj je subspecijalist fetalne medicine, radio je na Klinici za ginekologiju i porodništvo KB-a Sveti Duh od 2003. do 2021. godine te kao docent na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Trenutno radi u Poliklinici Medifem. Kao predavač sudjeluje u različitim poslijediplomskim tečajevima trajne edukacije ginekologa u Republici Hrvatskoj. Glavno polje znanstvenog istraživanja mu je fetalno ponašanje (kako se bebe ponašaju unutar maternice) promatrano pomoću 4D ultrazvuka.

Objavio je 29 znanstvenih članaka u različitim međunarodnim časopisima, autor je 5 poglavlja u knjigama, a kao predavač i organizator sudjelovao je na više desetaka međunarodnih kongresa. Aktivno se bavi znanstvenim i kliničkim ispitivanjima.

Silvija Philipps Reichherzier, prof.

Profesorica Philipps psihologinja je s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom s teškoćama u razvoju, djecom tipičnog razvoja te iskustvom u educiranju stručnjaka različitih profila u području ranog razvoja.

Kao supervizorica aktivno promovira Marte Meo metodu u radu s djecom, koja se temelji na prirodnom modelu za poticanje komunikacije i interakcije među ljudima. Tajnica je Akademije za razvojnu rehabilitaciju i autorica knjiga i priručnika.

Maja Žutić, mag. psych.

Psihologinja je i asistentica na projektu Hrvatske zaklade za znanost Utjecaj majčinog metaboličkog stanja na serotoninski sustav posteljice i neonatusa: od metilacije DNA do funkcije proteina.

Na studiju Psihologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta sudjeluje na kolegijima Reproduktivno mentalno zdravlje i Osnove kognitivno-bihevioralne terapije. Doktorandica je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je i suautorica više znanstvenih radova na teme mentalnog zdravlja u trudnoći i postpartumu.

Volonterka je i voditeljica administrativnih poslova u neprofitnoj udruzi Centar za reproduktivno mentalno zdravlje te je ujedno aktivna članica dvaju međunarodnih COST Akcija o peripartalnoj depresiji i porođajnoj traumi.

Na kongresu će nam govoriti o depresiji tijekom trudnoće i nakon poroda.