Članovi

Tko sve može biti član Centra za rani razvoj?

Članom Centra za rani razvoj može postati svaka fizička i/ili pravna osoba koja je zainteresirana za pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Centra.

Svaki član Centra za rani razvoj ima godišnji pristup edukativnoj platformi Centra, te svim predavanjima i materijalima koji se na njoj nalaze kao i popust na sve edukacije i događaje koji su u (su)organizaciji Centra za rani razvoj.

Članarina u Centru vrijedi do kraja tekuće godine, neovisno o trenutku upisivanja.

Članarina za do kraja 2024. godine iznosi 50 EUR (jednokratno)

Ako želite postati član Centra za rani razvoj ispunite prijavu OVDJE.