Organizatorica kongresa

Dora Marinić

mag. rehab. educ.

Magistrica sam edukacijske rehabilitacije i trenutno završavam poslijediplomski doktorski studij Kineziologije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon tri godine vođenja privatne prakse započela sam s kreiranjem edukacija i radionica za stručnjake, roditelje i studente u području ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja i (re)habilitacije. Zaljubljenica sam u rani razvoj profesionalno, a kao majka jednogodišnjeg djeteta i privatno. Moja profesionalna misija je dovesti znanost u službu prakse, razvoja i obiteljskog funkcioniranja, a organizaciju i osmišljavanje koncepta ovog Kongresa, zajedno s Ivom Barić, vidim kao jednu od najizazovnijih i najuzbudljivijih stepenica u dosadašnjoj karijeri. Sretna sam što mogu doprinijeti najljepšoj činjenici da je učenje cjeloživotni proces u kojem danas znamo puno više nego jučer i puno manje nego sutra, a u procesu je najvažnije – uživati.