HVALA VAM, USPJEŠNO STE SE PRIJAVILI!

Kontaktirat ćemo vas na vašu mail adresu s podatcima za uplatu.

Niže možete pročitati više o stručnjacima koji će izlagati!

doc. dr. sc. Tatjana Trošt Bobić

Doc. dr. sc. Tatjana Trošt Bobić je autorica  i koautorica brojnih znanstvenih radova u znanstvenom području kineziterapije, a baš istraživački znanstveni rad, uz rad sa studentima i kolegama, ističe kao veliku ljubav vezanu uz svoj posao.

Svjesna važnosti interdisciplinarnosti ističe kako je suradnju moguće unaprijediti na razini provođenja interdisciplinarnih istraživanja kao i edukacija stručnjaka iz područja prenatalne i postnatalne skrbi. U tom kontekstu stavlja naglasak na važnost i ulogu kineziterapije te ističe: „Vježbanje predstavlja važan čimbenik u razvoju djeteta kao i u dugoročnom očuvanju njegovog zdravlja. Cilj je unaprijediti sustav pružanja podrške obitelji za što bolji motorički razvoj djeteta, kao važnom čimbeniku sveobuhvatnog rasta i razvoja djeteta.“

Svoj veliki doprinos kongresu docentica Tatjana dati će izlaganjem na temu „Kineziterapija u trudnoći i postpartumu“.

doc. dr. sc. Ana Katušić

Doc. dr. sc. Ana Katušić je autorica i koautorica brojnih znanstvenih i stručnih radova, a uže područje znanstvenog interesa je rani neurobihevioralni i motorički razvoj nedonoščadi te senzomotorički ishodi novorođenčadi s perinatalnim ozljedama mozga.

Osim što je trenutno zaposlena kao docentica na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije ERF-a, znanstvena je suradnica u Znanstvenom centru izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost pri Hrvatskom institutu za istraživanje mozga. Osim velikog i značajnog iskustva u znanstvenom radu, doc. dr. sc. Ana Katušić ima i veliko iskustvo u direktnom kliničkom radu s djecom.

Docentica Katušić kaže da u poslu najviše voli to što ima priliku pružiti podršku obiteljima i dojenčadi od najranije razvojne dobi te što iskustva iz prakse dijeli s kolegama i studentima. Također, kao ključ razvoja svoje struke u budućnosti vidi osnaživanje profesionalne uloge edukacijskih rehabilitatora u interlaciji s biomedicinskim profesijama.

„Smatram kako se prenatalna i postnatalna skrb nalaze na kontinuumu optimalizacije djetetovog razvoja, ali i zdravlja majke. Sustavna tranzicija između njih je moguća te može zaživjeti na svim razinama uz definiranje tko, kada i kako je treba provesti.“ , kaže docentica Katušić, te time ocrtava neke od razloga organizacije ovog jedinstvenog interdisciplinarnog kongresa.

Svoj veliki doprinos kongresu docentica Ana dati će izlaganjem na temu „Motorički profil doječeta“.

dr. sc. Goran Krakar

Doktor Krakar je autor i koautor brojnih znanstvenih i stručnih radova, a uže područje interesa u neuropedijatriji pokazuje u razvojnoj neurologiji, neuromišićnim bolestima, bolestima kralježnice i perifernog živčanog sustava.

Istraživački timovi Poliklinike dr. Sabol i informatičke firme TIS rade na projektu SENDD, odnosno razradi digitalnog sustava za rano otkrivanje potencijalnih neurorazvojnih odstupanja u dojenčeta u čemu je ključna metoda procjene spontanih pokreta i baš je to jedan dio svog znanja i iskustva koji će doktor Krakar podijeliti s nama. Govorit će nam dakle o spontanim pokretima, načinu procjene njihove kvalitete te što nam oni u prva tri mjeseca života govore o mozgu i središnjem živčanom sustavu novorođenčeta, a također kroz sudjelovanje na Okruglom stolu s njim ćemo imati prilike diskutirati o ranoj intervenciji za bebe s neurorazvonim i potencijalnim neurorazvojnim rizikom. 

Doista, koliko god puta i u koliko god prilika slušalo o ovim temama, zahvaljujući ubrzanom napretku znanosti, ali i velikom znanju dr.Krakara, svaki put možemo naučiti i shvatiti nešto novo.

Doc.dr.sc. Oliver Vasilj, dr.med.

Docnet Vasilj je subspecijalist fetalne medicine, radio je na Klinici za ginekologiju i porodništvo KB-a Sveti Duh od 2003. do 2021. godine te kao docent na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Trenutno radi u Poliklinici Medifem. Kao predavač sudjeluje u različitim poslijediplomskim tečajevima trajne edukacije ginekologa u Republici Hrvatskoj. Glavno polje znanstvenog istraživanja mu je fetalno ponašanje (kako se bebe ponašaju unutar maternice) promatrano pomoću 4D ultrazvuka.

Objavio je 29 znanstvenih članaka u različitim međunarodnim časopisima, autor je 5 poglavlja u knjigama, a kao predavač i organizator sudjelovao je na više desetaka međunarodnih kongresa. Aktivno se bavi znanstvenim i kliničkim ispitivanjima.

Silvija Philipps Reichherzier, prof.

Profesorica Philipps psihologinja je s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom s teškoćama u razvoju, djecom tipičnog razvoja te iskustvom u educiranju stručnjaka različitih profila u području ranog razvoja.

Kao supervizorica aktivno promovira Marte Meo metodu u radu s djecom, koja se temelji na prirodnom modelu za poticanje komunikacije i interakcije među ljudima. Tajnica je Akademije za razvojnu rehabilitaciju i autorica knjiga i priručnika.

Prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić, dr.med.

Redovita je profesorica u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu, u Zavodu za fiziologiju Medicinskog fakulteta. Jedna je od vodećih znanstvenika u području zastoja u rastu fetusa, patofizioloških mehanizama nastanka perinatalnih oštećenja mozga te fetalnog ponašanja u Hrvatskoj.

Objavila je više od 100 publikacija, od čega 55 znanstvenih radova zastupljenih u međunarodnim indeksnim publikacijama, a koji su citirani više od 500 puta. Autorica je brojnih poglavlja iz fetalne i neonatalne fiziologije, te neurofiziologije fetusa, u domaćim i međunarodnim knjigama u svijetu poznatih izdavača, te autorica ili koautorica 6 priručnika (3 sveučilišna), 2 sveučilišna udžbenika i jedne znanstvene knjige.

Također, predsjednica je Saveza Društava naša djeca Hrvatske. Ovu funkciju profesorica Aida volonterski obavlja još od 1996. godine. Za svoj društveni i volonterski rad dobitnica je Godišnje nagrade za promicanje prava djeteta u Hrvatskoj.

Prof.dr.sc. Berivoj Mišković, prim.dr.med.

Profesor Mišković radi na Klinici za ginekologiju i porodništvo KB-a Sv. Duh od 1991. godine. Profesor je na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Uz klasičnu ginekologiju i porodništvo uže područje interesa mu je prenatalna dijagnostika i terapija. Predaje na kolegiju Ginekologija i opstetricija i kolegiju Medicinske etike za studente 5. i 6. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Organizator je ili predavač na poslijediplomskim tečajevima stalnog usavršavanja na MF-u: “Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu”, “Neurofiziologija fetusa i novorođenčeta”, “Opstetričke operacije”, “Ultrazvuk u neuropedijatriji”. Sudjeluje na znanstveno-istraživačkim projektima, publicirao je 57 znanstvenih i stručnih radova, autor je i koautor 7 poglavlja u stranim i 13 poglavlja u domaćim udžbenicima.

Priredio je više desetaka izlaganja na hrvatskim i međunarodnim stručnim skupovima. Član je Upravnog odbora Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju i Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu. Redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

Maja Žutić, mag. psych.

Psihologinja je i asistentica na projektu Hrvatske zaklade za znanost Utjecaj majčinog metaboličkog stanja na serotoninski sustav posteljice i neonatusa: od metilacije DNA do funkcije proteina. Na studiju Psihologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta sudjeluje na kolegijima Reproduktivno mentalno zdravlje i Osnove kognitivno-bihevioralne terapije. Doktorandica je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je i suautorica više znanstvenih radova na teme mentalnog zdravlja u trudnoći i postpartumu.

Volonterka je i voditeljica administrativnih poslova u neprofitnoj udruzi Centar za reproduktivno mentalno zdravlje te je ujedno aktivna članica dvaju međunarodnih COST Akcija o peripartalnoj depresiji i porođajnoj traumi.

Na kongresu će nam govoriti o depresiji tijekom trudnoće i nakon poroda.

Prof.dr. Schirin Akhbari Ziegler

Profesorica Ziegler voditeljica je magistarskog programa dječje fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu u Zurichu. Stručni i znanstveno-istraživački interesi su joj pedijatrijska fizioterapija, razvojna pedijatrija, pedijatrijska fizioterapija temeljna na dokazima, procjena motoričkog razvoja te rana intervencija u pedijatrijskoj fizioterapiji.

Autorica je i suautorica brojnih znanstvenih radova te je sudjelovala u istraživanju i razvoju COPCA programa – Suočavanje i skrb za dojenčad s posebnim potrebama – program usmjeren na obitelj. COPCA je program rane intervencije za dojenčad i malu djecu usmjeren je na aktivno uključivanje cijele obitelji.

Podučavanje roditelja središnja je komponenta, odnosno oni uče kako mogu samostalno i optimalno podržati razvoj svog djeteta kao dio djetetove svakodnevice. Profeosorica Ziegler predstavit će nam program COPCA, njegove znanstveno dokazene benefite kao i važnost pristupa usmjerenog obitelji.

Jasminka Gagula, mag.fizioterapije

Svoje radno iskustvo započinje u Dnevnom centru za rehabilitaciju djece „Mali dom – Zagreb“, gdje i danas aktivno djeluje u području procjene i pružanja fizioterapijske podrške usmjerene prema djeci s razvojnim rizicima ili već utvrđenim neurorazvojnim teškoćama.

Znanja i vještine je stjecala povezivanjem brojnih edukacija koja su u poveznici s njezinim profesionalnim djelovanjem odnosno fizioterapijom u području neuropedijatrije. Veliki interes pokazuje prema dobno specifičnim procjenama u najranijoj razvojnoj dobi s ciljem utvrđivanja rizika za specifične neurorazvojne teškoće te sukladno tome daje naglasak na planiranju pravovremene i prilagođene stručne podrške.

Sa Zdravstvenim Veleučilištem surađuje u funkciji predavača na kolegijima studija fizioterapije. U svom radu ističe dugogodišnju suradnju sa Jean Pierre Maesom, začetnikom MAES terapije te sudjelovanje u organizaciji MAES tečajeva. Kao značajno profesionalno iskustvo navodi višegodišnju suradnju u ulozi vanjskog suradnika na projektu Hrvatske zaklade za znanost Humansuplate s ciljem provedbe neuromotoričke procjene koja podrazumijeva Procjenu spontanih pokreta i Motorički profil dojenčeta.

Valerija Žapčić, dipl.med.teh

Zaposlena je u Medicinskoj školi Karlovac gdje kao nastavnik mentor gdje predaje Zdravstvenu njegu majke. Osnivačica je  i predsjednica Udruge Karika Karlovac.

Kroz svoje djelovanje udruga je organizirala čitav niz radionica i projekata usmjerenih na jačanje roditeljstva te organizirala Festivale zdravlja Karlovačke županije sa ciljem unapređenja zdravlja. Uključena je  u tečajeve i radionice slične tematike u Centru za pomoć tijekom trudnoće Panda Prenatal Karlovaci.

Snežana Milanović, dipl. fizioterapeut

Snežana Milanović diplomirani fizioterapeut, Marte Meo Therapist/Coll.Trainer, SI pedagog, SI Babyerapeut, licencirani instruktor masaže beba IAIM I MISP masaže djece.

Osnivač “Centra za korektivnu gimnastiku” I Kabineta za senzornu integraciju I ranu intervenciju “Senzorijum” u Beogradu sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa trudnicama, bebama, djecom I roditeljima, stručni suradnik časopisa Pedijatar, YuMama I brojnih portala namijenjenih roditeljstvu I zdravom odrastanju beba I djece.

Organizator i voditelj edukacija za zdravstvene radnike i suradnike, Savjetovališta za roditelje i djecu, učesnik manifestacija podrške roditeljstvu. Koautor publikacija Leksikon trudnoće, Leksikon porođaja, Od zdravih roditelja do zdravog potomstva te  stručnih publiciranih tekstova.